O nás

Kto sme? Stirling, s.r.o. je personálna agentúra zaoberajúca sa sprostredkovaním práce do zahraničia. Za zmluvu o sprostredkovaní práce sa u nás poplatok neplatí.

Prácu je možné sprostredkovať aj pre záujemcov, ktorí sa už nachádzajú vo Veľkej Británií, Rakúsku a Nemecku.
Klienti a záujemcovia o prácu uzatvárajú s našou spoločnosťou Dohodu o sprostredkovaní práce a Zmluvu o pradenskej činnosti. 

Zamestnávatelia v krajine, kde je sprostredkovaná práca sú britský, nemecký, alebo rakúsky.

Sme slovenská agentúra, ktorá má jedenásť ročnú skúsenosť na britskom trhu práce. Založení sme boli na základe potrieb a požiadaviek britských zamestnávateľov. Aj keď našim pôsobiskom sú krajiny Európskej únie, sme špecialisti pre sprostredkovanie práce vo Veľkej Británii, Nemeckej spolkovej republike a Slovenskej republike. Našou prvoradou úlohou je slušné a jasné podávanie neskreslených informácií o živote a práci vo Veľkej Británii. Ďalšou prioritou je zabezpečenie servisu nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii, kde máme svojich zástupcov a zabezpečujeme pomoc v rôznych situáciach, nezavinených klientom. Našou filozófiou je: nikdy neposielať klientov bez garancie pracovnej ponuky a ubytovania. Pre ďalšie otázky a informácie kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Najlepšou reklamou pre nás je vaša spokojnosť a dobré referencie. Máme dlhoročné skúsenosti a voľné pracovné pozície aj v hospodárskej kríze. Zameriavame sa na sklady a agentúry, ktoré nám garantujú základný počet hodín do týždňa (40 hodín/týždeň), nadčasy sú možné a podliehajú sezónnosti.

Spoločnosť bola držiteľom povolenia na sprostredkovanie práce (AA/2007/57121/17337/OISS 725/2007).

Táto licencia stratila platnosť 31.12.2010 a na miesto nej nadobudol účinnosť nový zákon: Z.z. 2010/136 Zákon o službách na vnútornom trhu.

2010-136_Zakon_o_sluzbach_na_vnutornom_trhu

Tento zákon s účinnosťou od 1.1.2011 určil agentúram Sprostredkovanie práce za úhradu povinnosť zaregistrovať si túto činnosť ako živnosť. Preto naša agentúra má tento predmet živnosti zapísaný v obchodnom registri: www.orsr.sk.

Názov: Stirling, spol. s.r.o.
IČO: 36825735