Zárobok

Finančné ohodnotenie práce je rôzne. Záleží to od zamestnávateľa a aj od konkrétnej pracovnej pozície. Rozlišuje sa základná hodinová mzda, nadčas a u niektorých partnerov sú to aj príplatky za nočné a popoludňajšie zmeny.

Minimálna mzda v UK je £7.50 v hrubom na hodinu.

Mzda sa vypláca týždenne. Výplatný deň je stanovený každý piatok, s týždenným oneskorením – to znamená, že ak začnete pracovať napríklad v pondelok 1. septembra, tak prvá mzda bude vyplatená v piatok 12. septembra, ďalšia nasledujúci piatok. V prípade, že ukončíte pracovný pomer v piatok 5. septembra tak vám ešte nasledujúci piatok 12. septembra bude vyplatená posledná mzda. Je nutné, aby si klient zriadil vlastný bankový účet. Agentúra vám pomôže s výberom bankového účtu, alebo ubytovateľ. Prvá výplata je spravidla hradená šekom. S prípadnou pomocou a radami sa obráťte na našich operátorov.

Leave a Reply