Poistenie

Každý pracovník je povinný sa zaregistrovať do zdravotnej poistovne, kde obdrží takzvané NI (national insurance) číslo. Rieši sa to individuálne, zavolaním a dojednaním si pohovoru na Job centre, alebo sa to rieši hromadne. To znamená, že manažér závodu zorganizuje stretnutie skupiny záujemcov o NI s pracovníkom Job centra. Karta s číslom (nie je to ešte karta poistenca) vám bude zaslaná poštou. Do doby, kým sa to všetko zariadi, je každému pracovníkovi strhávané tzv. pracovné poistenie. Je ho možné skotrolovať na výplatnej páske (napr. v prípade nutnosti navštíviť lekára v prvý týžden vášho pracovného vzťahu vo Veľkej Británii).

Leave a Reply